Ücretsiz Döngüsel Ambalaj Tasarımı Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları Başladı!

İŞ DÜNYASI PLASTİK GİRİŞİMİ (İPG) İMZACILARI İÇİN ÜCRETSİZ EĞİTİM BAŞVURU

ÇAĞRISI

DÖNGÜSEL AMBALAJ TASARIMI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

25.01.2023 – (09.00-18.00)

Döngüsel ekonomi, kaynakları ekonomi içinde mümkün olduğunca uzun süre tutarken fiziksel kaynakların değerini koruyan, ham madde tüketimini, atık oluşumunu ve değer zinciri risklerini en aza indirgemek amacıyla kullanım ömrünün sonunda değeri yakalayan, ekonomiye daha fazla esneklik kazandıran yeni bir ekonomik kalkınma modelidir. Döngüsel ekonomi, şirketlerin çevresel etkilerini azaltırken, maliyetlerini düşürme ve yenilikler geliştirme konusunda rehberlik eder. İPG kurucularından SKD Türkiye tarafından, CIRCO metodolojisi kullanılarak yürütülecek “Döngüsel Ambalaj Tasarımı” etkileşimli bir atölye çalışmasıdır. Bu atölye çalışması ile kısa süre içerisinde döngüsel ekonominin tasarım ilkeleri ve iş fırsatları ile tanışabilirsiniz.

Döngüsel Ambalaj Eğitimine katılacak firmalar Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu ve İPG Yürütme Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucu belirlenecektir. Eğitime ücretsiz katılmaya hak kazanan 8 şirket İPG iletişim mecraları aracılığıyla duyurulacaktır.

Neden Döngüsel Ambalaj Tasarımı Eğitimi?

Katılımcılar, CIRCO Döngüsel Tasarım ve Ambalaj eğitimi sayesinde, CIRCO döngüsel tasarım metodolojisini öğrenerek döngüsel iş modellerinin şirketlerdeki iyi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklar. Daha sonra, bu örneklerden yol çıkarak şirketleri için uygun olabilecek döngüsel fırsatlar üzerinde çalışarak fırsatları tespit edecekler. CIRCO Metodolojisi, Products that Last (Prof. Conny Bakker v.d, TU Delft) ve Products that Flow (Siem Haffmans v.d.) araştırma ve yayınlarına ve burada açıklanan iş modelleri ve tasarım stratejilerine dayanıyor. Katılımcılar, eğitim süresince şirketlerinde, müşterilerinde ve/veya meslektaşlarının gündemine döngüsel tasarımı getirebilecek ve bir değişim lideri olabilecekleri pratikte uygulayabilecekleri bilgileri edinirler.

Kimler Katılmalı?

CIRCO Döngüsel Ambalaj Tasarımı Eğitimi, döngüsel ve sürdürülebilir ambalaj tasarlamak isteyen ve ambalaj değer zincirinde yer alan tüm paydaşlar için uygundur. Eğitime aynı şirketten 2 kişinin katılması önemlidir. Döngüsel tasarım modeli geliştirme sürecinde en büyük değerin, farklı fonksiyonlardan kişilerin birbirleriyle etkileşime geçmesi ile yaratıldığı göz önünde bulundurularak, katılacak kişilerin şirketin değer zincirinin farklı halkalarından olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle ambalaj tasarımcılarının, Ar-Ge uzmanlarının, satın alma, pazarlama, sürdürülebilirlik departmanı çalışanlarının katılması tavsiye edilir.

Döngüsel Ambalaj Tasarımı Eğitim Programı Genel Çerçeve

Şirketlerin döngüsel ambalaj stratejileri geliştirmelerine adım adım rehberlik eden 2 ayrı oturumdan ve 8 farklı modülden oluşan çevrimiçi, uygulamalı bir eğitim programıdır.

Atölye çalışmasında şirketler,

 • Döngüsel ekonomi prensiplerini öğrenir,
 • Seçilen vakanın mevcut liner değer zincirini analiz eder,
 • Döngüsel tasarım stratejilerini uygulayarak döngüsel ambalaj tasarımı üzerinde çalışır.
 • Döngüsel iş modellerinin ve tasarım stratejilerinin uygulamasını yapar,
 • Uygulama için yol haritası hazırlar ve tekliflerini sunar

Bu eğitim programı ile;

 • Döngüsel ekonomi konusunda somut, pratik, faydalı bilgi ve araçlara erişebilirsiniz.
 • Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla şirketiniz için yeni iş fırsatları yaratabilirsiniz.
 • Yeni fırsatlarla rekabet gücünüzü arttırabilir, şirketiniz ve müşterileriniz için yeni değerler yaratabilirsiniz.
 • Ürünlerin ve malzemelerin yeniden kullanıldığı ve ham maddelerin değerlerini korudukları döngüsel bir ekonominin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
 • Kolektif çalışma ile diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve farklı sektörlerden ilham alabilirsiniz.
 • Şirketler için gerçekleştirilebilecek kısa vadeli planların yanı sıra, gelecekteki olası sistem değişikliklerine ilişkin genel bir bakış açısı elde edebilirsiniz.
 • Yenilikçi gelişme ve uygulamalarla iş modelinizin yeniden değerlendirebilirsiniz.

Program Hakkında Genel Bilgiler

 • Program CIRCO ve SKD Türkiye eğitmenleri tarafından yürütülmektedir.
 • Program Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim boyunca çevrimiçi iş birliği platformu Mural üzerinden çalışılacaktır.
 • Program, bir tam gün sürecek çevrimiçi canlı eğitim oturumundan oluşur.
 • Katılımcıların programı başarıyla tamamladıklarına dair sertifika alabilmeleri için:
 • Program kapsamındaki ödevlerin, uygulamaların ve eğitim materyallerinin katılımcılar tarafından tamamlanması zorunludur.
 • Görüşmeler ve uygulama atölyelerine katılım zorunludur.

Başvuru ve Süreç

 • Katılımcı şirketlerin İPG İmzacısı olması gerekmektedir.
 • Döngüsel Ambalaj Tasarımı Eğitim Programı’ndan yararlanmak isteyen şirket, başvuru formunu doldurarak 18/01/2023 tarihine kadar [email protected] adresine gönderecektir.
 • Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu ve İPG Yürütme Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında programa ücretsiz katılmaya hak kazanan 8 şirket İPG iletişim mecraları aracılığıyla duyurulacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

 • Şirketin döngüsel ekonomi vizyonu ve çıkabilecek projeleri gerçekleştirme potansiyeli olan ambalaj değer zincirindeki şirketler
 • Şirket içerisinde olası projeleri sahiplenerek hayata geçirilmesine destek olacak ekiplerin varlığı
 • Başvuru aşamasında verilen bilgiler ve öncelikli beklentiler
 • Şirketin döngüsel ürün ve hizmet konularındaki potansiyeli