İmzacılar

- Uluslararası Ortak Vizyon sektörel asgari gerekliliklerini sağlayacak şekilde verdikleri taahhütlerdeki ilerlemeleri raporlayan şirketler -

İş Dünyası Plastik Girişimi altında, Türkiye’de faaliyet gösteren ve plastikler için döngüsel bir ekonomi oluşturmayı hedefleyen, ortak bir taahhüt çerçevesinde ve ortak bir amaç doğrultusunda 2023 yılına kadar plastik azaltım ve kullanım önleme miktarlarını içeren taahhütlerindeki ilerlemeleri kamuoyuyla paylaşan şirketler