İmzacılar

- Uluslararası Ortak Vizyon’u destekleyerek İPG imzacısı olan şirketler -

İş Dünyası Plastik Girişimi, plastik atık kirliliği ile mücadelede çözümün bir parçası olmaya adım atarak imzacı olan şirketler