İmzacılar

- Uluslararası Ortak Vizyon sektörel asgari gerekliliklerini sağlayacak şekilde verdikleri taahhütlerdeki ilerlemeleri raporlayan şirketler -

İş Dünyası Plastik Girişimi altında, Türkiye’de faaliyet gösteren ve plastikler için döngüsel bir ekonomi oluşturmayı hedefleyen, ortak bir taahhüt çerçevesinde ve ortak bir amaç doğrultusunda 2023 yılına kadar plastik azaltım ve kullanım önleme miktarlarını içeren taahhütlerindeki ilerlemeleri kamuoyuyla paylaşan şirketler

- Uluslararası Ortak Vizyon sektörel asgari gerekliliklerini sağlayacak şekilde ilk kez taahhüt veren şirketler -

İş Dünyası Plastik Girişimi altında, Türkiye’de faaliyet gösteren ve plastikler için döngüsel bir ekonomi oluşturmayı hedefleyen, ortak bir taahhüt çerçevesinde ve ortak bir amaç doğrultusunda 2023 yılına kadar plastik azaltım ve kullanım önleme miktarlarını içeren taahhütlerini ilk kez kamuoyuyla paylaşan şirketler

- Uluslararası Ortak Vizyon’u destekleyerek İPG imzacısı olan şirketler -

İş Dünyası Plastik Girişimi altında, plastik atık kirliliği ile mücadelede çözümün bir parçası olmaya adım atarak imzacı olan şirketler