İPG Hakkında

İPG Hakkında

İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG), Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD

Türkiye) ve TÜSİAD tarafından Kasım 2019’da kurulmuş gönüllülük esasına dayalı bir iş birliğidir.

İPG;

 • Özel sektör kuruluşlarının plastik meselesine yönelik somut eylemlerini teşvik eder,
 • Mevcut çalışmaları Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) doğrultusunda bir araya getirir,
 • Farkındalığı ve iş birliğini artırır,
 • Savunuculuk yapar.

İPG’nin çalışma modeli;

 1. Plastik taahhütlerine yönelik çağrı yapar ve çağrıyı dönemsel olarak tekrarlar,
 2. Girişim’e katılan şirketleri ve katkı sağlayan diğer paydaşları kamuoyuna duyurur,
 3. Şirketlerin taahhütlerinin niteliklerini inceler ve onaylayarak süreci yürütür,
 4. Şirketlerin plastik taahhütlerinin yıllık raporlama formatını oluşturur ve takvimi belirler,
 5. Yıllık ilerleme raporlarını hazırlar ve rapor iletişimini yapar,
 6. Şirketlerin taahhüt belirleme ve gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlayacak rehberlik faaliyetlerini gerçekleştirir, bunun için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar,
 7. Kamu, ulusal ve uluslararası sivil toplum, yerel yönetim ve akademi temsilcileri ile bilgi-deneyim paylaşır,
 8. İlgili ulusal ve uluslararası paydaş ağlarında Girişim’in çalışmalarını ve iyi uygulamalarını duyurur

Uluslararası Ortak Vizyon

Plastiğin döngüsel ekonomi kapsamında asla atık haline gelmediği bir vizyonu destekliyoruz. Bu vizyonun, plastik kirliliğinin kök nedenine çok önemli ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar sağlayan bir çözüm getirdiğini kabul ediyoruz. Bu vizyonu gerçekleştirmek için Ellen MacArthur Vakfı’nın önderliğinde hayata geçen Küresel Taahhüt (Global Commitment) imzacıları ve destekçileri tarafından ortaya konulan çabayı önemsiyor ve İPG aracığıyla yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz.

Özellikle plastik ambalaj için döngüsel ekonominin 6 unsuru olduğunu kabul ediyoruz.

1. Problemli veya gereksiz plastik ambalajların tasarım, inovasyon ve yeni teslimat modelleriyle ortadan kaldırılması önceliklidir

a. Plastiğin çok faydası bulunmaktadır. Öte yandan döngüsel ekonomiyi sağlayabilmek için piyasadaki bazı problemli ürünlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir; bazı durumlarda hizmetten ödün vermeyerek plastik ambalajın tamamıyla ortadan kaldırılması da değerlendirilebilir.

2. Tek kullanımlık plastiklere ihtiyacı azaltmak için mümkün olan durumlarda yeniden kullanım modelleri devreye alınır

a. Her ne kadar geri dönüşüm sistemlerini iyileştirmek hayati öneme sahipse de mevcut durumda karşı karşıya kaldığımız plastik meselesini geri dönüşümle çözemeyiz.

b. Mümkün olan durumlarda tek kullanımlık plastik ambalajlara ihtiyacı azaltmak için yeniden kullanım iş modelleri değerlendirilmelidir.

3. Bütün plastik ambalajlar %100 tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ya da kompostlanabilirdir

a. Bu maddenin gerçekleşebilmesi için tasarımın, iş modelinde inovasyonun, malzemelerin, ambalaj tasarımının ve tekrar işleme teknolojilerinin bir kombinasyonuna ihtiyaç vardır.

b. Kompostlanabilir plastik ambalaj bütün sektörü kapsayan bir çözümden ziyade, spesifik ürün ve ihtiyaçlarda kullanılabilecek bir yöntemdir.

4. Bütün plastik ambalajlar etkin bir şekilde tekrar kullanılır, geri dönüştürülür ya da kompostlanır

a. Hiçbir plastik doğada birikmemelidir. Düzenli depolama sahaları, yakma ve atıktan enerji sistemleri döngüsel ekonomi kavramıyla örtüşmeyen yaklaşımlardır.

b. Ambalaj satan ve/veya üreten şirketlerin ambalajlarının tasarım ve kullanımının ötesinde bir sorumlulukları bulunur. Ambalajların etkin bir şekilde toplanmasına, tekrar kullanılmasına, geri dönüştürülmesine ya da kompostlanmasına katkıda bulunmalıdırlar.

c. Hükümetler, etkin toplama altyapıları kurulmasında, kendi kendini döndürecek fonlama sistemlerinin oluşturulması konusunda ön ayak olmada ve mevzuatsal çerçeveyi hazırlamada son derece önemli rol oynarlar.

5. Plastiğin kullanımı, sınırlı kaynakların tüketiminden tamamıyla ayrıştırılmıştır

a. Bu ayrıştırma en öncelikli olarak ham plastiğin kullanımının azaltılmasıyla olmalıdır (yeniden kullanım ve geri dönüşüm).

b. Geri dönüştürülmüş içeriğin kullanılması (yasal ve teknik olarak mümkün olan durumlarda) sınırlı kaynaklardan ayrışmak ve toplama ve geri dönüşüm sistemlerine talebi artırmak için çok önemlidir.

c. Zaman içinde kullanılmaya devam edilen ham plastiğin (halen varsa) çevre için daha faydalı olduğu kanıtlanmış alanlarda yenilenebilir ham maddeye ve sorumlu yönetilen kaynaklara geçmesi gerekir.

d. Zaman içinde plastiğin üretimi ve geri dönüştürülmesinde tamamıyla yenilenebilir enerji kullanılmalıdır.

6. Hiçbir plastik ambalajda tehlikeli kimyasallar bulunmaz ve süreçteki herkesin sağlığına, güvenliğine ve haklarına saygı duyulur

a. Ambalajda, üretiminde ve geri dönüştürülmesinde tehlikeli kimyasalların kullanımı (henüz kalkmadıysa) ortadan kaldırılmalıdır.

b. Plastik değer zincirindeki bütün insanların sağlığına, güvenliğine ve haklarına saygı duyulması hayatidir. Kayıtdışı (çöp toplama) sektörlerdeki işçilerin koşullarının iyileştirilmesi gerekir.

İPG Yolculuğu