İPG Hakkında

İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG), özel sektör kuruluşlarının plastik meselesine yönelik somut eylemlerini teşvik etmek; mevcut çalışmaları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda bir araya getirmek; farkındalığı ve işbirliğini artırmak; savunuculuk yapmak ve iletişimi desteklemek amacıyla Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD tarafından oluşturulmuş bir işbirliği platformudur.

Girişim, plastik ile ilgili taahhütlerini açıklayacak 26 şirketin katılımıyla 20 Kasım 2019 tarihinde bu önemli sorunun çözümünün parçası olmak üzere ortaya çıktı. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, İPG’nin çözüm ortağı olarak çalışmalara teknik destek vermektedir.