Sıkça Sorulan Sorular

 • Girişim hangi hedeflere yönelik çalışacak?

  Girişim;

  • Plastik meselesini kamuoyu ve paydaşların gündemine getirme ve çözüme yönelik savunuculuk çalışmaları yürütme,
  • Girişimde yer alan şirketlerin plastik taahhütlerini düzenli olarak gözden geçirme, kaydedilen ilerlemeyi her yıl kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşma,
  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ışığında, küresel ve ulusal sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile birlikte çalışma, Girişim’de yer alan şirketlerin çalışmalarını destekleyecek araçlar geliştirme ve iyi uygulamaları yaygınlaştırma
  • Çeşitli farkındalık/bilgilendirme/tecrübe paylaşımı programları yoluyla Girişim’de yer alan şirketlere katkı sağlama

  hedeflerine yönelik faaliyetler gerçekleştirecektir.

 • Girişim’in faaliyet dönemi nedir?

  Girişim’in 1. Fazı 2020 – 2023 yıllarını kapsamaktadır. 2023 yılı sonunda etki analizi gerçekleştirilecek ve sonraki süreç için yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 • Girişim’in yapısı nasıl oluşturulmuştur?

  Girişim, Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD tarafından oluşturulmuş bir işbirliğidir. Girişim gönüllülük esası ile çalışmalarını sürdürecektir. Anılan 3 kurum Girişim kapsamındaki çalışmaların gerçekleştirilmesi için bir Yürütme Ekibi oluşturmuştur. Yürütme Ekibi altında ihtiyaç duyulan konularda Görev Gücü/Güçleri kurulabilir. Girişim’in diğer paydaşları taahhütlerini Girişim çatısı altında kamuoyu ile paylaşan özel sektör kuruluşlarıdır. Girişim plastik meselesine yönelik çalışan kamu, ulusal ve uluslararası sivil toplum, yerel yönetim ve akademi temsilcileri ile birlikte çalışabilir.

  Girişim’in çalışmalarına tavsiyeleri ile katkı sağlama amacıyla bir Danışma Kurulu da oluşturulacaktır.

 • Girişim’in kurucusu 3 kurum ne yapar?

  Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD oluşturacakları “Yürütme Ekibi” vasıtasıyla aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirecektir:

  • Plastik taahhütlerine yönelik çağrı yapılması ve çağrının dönemsel olarak tekrarlanması
  • Girişim’e katılan şirketlerin ve katkı sağlayan diğer paydaşların kamuoyuna duyurulması
  • Şirketlerin taahhütlerinin niteliklerinin incelenmesi ve onaylanması süreçlerinin yürütülmesi
  • Şirketlerin plastik taahhütlerinin yıllık raporlama formatı ve takviminin belirlenmesi
  • Yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması ve iletişiminin yapılması
  • Şirketlerin taahhüt belirleme ve gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlayacak rehberlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bunun için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması
  • Kamu, ulusal ve uluslararası sivil toplum, yerel yönetim ve akademi temsilcileri ile bilgi-deneyim paylaşımı yapılması
  • İlgili ulusal ve uluslararası paydaş ağlarında Girişim’in çalışmalarının ve iyi uygulamaların duyurulması
 • Girişim’in faaliyetleri nasıl finanse edilir?

  Girişim’in faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyacağı bütçe; kurucu 3 kurumun ayni katkısı, faaliyetler için belirlenecek yıllık şirket katkı ve katılım payı ile ulusal ve uluslararası fonlardan karşılanacaktır.

 • Girişim’i oluşturan 3 kurumun rolleri nedir?
  Global Compact Türkiye;
  • Küresel deneyimi ve bilgi birikimini aktarır ve gerektiğinde uluslararası ağlardan uzman desteği sağlar,
  • Türkiye’de ortaya çıkan iyi uygulamaları bölgesel ve küresel ağlarda paylaşır,
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile içeriksel bağlantıyı sağlar, SKA bağlantılı oluşumlarda Girişim’in tanınması ve işbirlikleri kurulması için çalışır.
  SKD Türkiye;
  • Küresel ağlarla mevcut işbirlikleri vasıtası ile Girişim’in yapacağı faaliyetlerle ilgili teknik kapasite ve raporlama desteği verir,
  • İyi uygulamaların ortaya çıkması ve yaygınlaşması için çalışır,
  • Ellen MacArthur işbirliğiyle kurulacak olan Türkiye Plastik Paktı ile Girişim arasında köprü görevi görür.
  TÜSİAD;
  • Girişim’deki deneyimlerin plastik üzerine politika ve mevzuat oluşturma süreçlerine yansıtılması ve savunuculuk çalışmalarını yürütür,
  • İyi uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışır,
  • Girişim kapsamındaki çalışmaların TÜSİAD’ın bünyesindeki veya üyesi olduğu ulusal ve uluslararası oluşumlar ile ilişkisini kurar, çözümlerin ana akımlaşmasına katkı sağlar.
 • Girişim’e katılan özel sektör kuruluşlarından hangi taahhütlerde bulunmaları beklenmektedir?

  Şirketlerce 2021 yılına kadar belirlenecek taahhütler, faaliyet alanlarına veya sektörün dinamiklerine göre farklılaşabilecek olup hangi alanlarda somut eylem taahhütleri verilebileceğine dair rehber niteliğinde çalışmalar yapılacaktır.

 • Girişim kapsamında kamuoyu ile paylaşılacak taahhütlerin nitelikleri ne şekilde olacaktır?
  2021 yılına kadar şirketlerce belirlenecek taahhütlerin;
  • Zaman bağımlı olması,
  • Ölçülebilir olması,
  • Yıl bazında raporlanabilir olması,
  • Şirketin faaliyetlerinin ve içinde bulunduğu sektörün etki alanını kapsaması beklenmektedir.
 • Özel sektör kuruluşlarının Girişim’de yer alarak elde edecekleri faydalar nedir?
  Plastik taahhütlerini Girişim çatısı altında kamuoyu ile paylaşan şirketler;
  • Meselenin çözümü misyonunu üstlenen öncü paydaşlar arasında yer alır,
  • Gerçekleştirilecek küresel ve ulusal savunuculuk ve farkındalık çalışmalarının içinde yer alır
  • Uluslararası ve ulusal uzman ağına ulaşır
  • Hayata geçirdiği iyi uygulamaların yaygınlaşması için Girişim’in bağlantıda olduğu ağlardan yararlanır

İş Dünyası Plastik Girişimi

İletişim

İPG hakkında daha fazla bilgiye yukarıdaki linklerden ulaşabilir ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.